açıklamalı bayan kazak modelleri


 
BBEDEN:40
^MALZEME: 600 gr kırçıllı sarı yün, 4 ve 6 nhumaralı sisler KULLANILAN ÖRGÜLER:1 (Başlangıç örgülü, 2) 1/1 lastik, 3) Geçme lastik: 3 ilmek sayısının katları İle şu şekilde örün 1 sıra: 2 ters, 1 ilmeği tersten batırarak örmeden yüzden alın 2 sıra: 1 ters, 2 yüz Hep bu iki sırayı tekrarlayın 4) 1/2 lastik üzerine isaç örgüsü motifi: 24 ilmek ile şu şekilde Örün: 1357 sıralar: 1 yüz 2 ters Bu kısmı 2 kez tekrarlayın 1 yüz, 4 ters Başta tekrarlanan kısmı 3 kez daha tekrarlayın 2 ve çift sıralar: İlmekleri oldukları gibi örün 9 sıra: 2 ilmeği sola çaprazlayın, 1 ters, 3 kez bu kısmı tekrarlayın 1 ters örün, 2 ilmeği sağa çaprazlayın Bu kısmı da 3 kez tekrarlayın 11 sıra: 1 ters örün 2 ilmeği sola çaprazlayın 1 ters Bu kısmı -2 kez tekrarlayın 2 ilmeği sola çaprazlayın2 ilmeği sağa çaprazlayın, 1 ters Bu kısmı 2 kez tekrarlayın 2 sağa çapraz, 1 ters örün 13 sıra: 2 ters, 20 ilmeği sola çaprazlayın 10 ilmeği örgünün ön tarafında yardımcı şiş üzerinde bekletin, sonraki 1» ilmeği şu şekilde örün: 1 yüz, 2 ters Bu kısmı 2 kez tekrarlayın 1 yüz, bekletilen 10 İlmeği şu şekilde örün: 1 yüz, 2 ters,
1 yüz Bu kısmı 2 kez daha tekrarlayın, 2 ters örün 1517 ve 19 sıralar: İlmekleri oldukları gibi örün 21 sıra: 13 sıra gibi örün 23 sıra: 1 ters örün 2 ilmeği sağa çaprazlayın, 1 ters Bu kısmı 2 kez daha tekrarlayın 2 ilmeği sağa çaprazlayın 2 İlmeği sola çaprazlayın, 1 ters Bu kısmı
2 kez daha tekrarlayın 2 ilmeği sola çaprazlayın 1 ters örün 25 sıra: 2 ilmeği sağa çaprazlayın, 1 ters Bu kısmı 2 kezdaha tekrarlayın 2 ilmeği sağa çaprazlayın, 2 ters örün 2 ilmeği sola çaprazlayın, 1 ters Bu kısmı 2 kez daha tekrarlayın 2 ilmeği sola çaprazlayın 27 ve 29 sıralar: 1 sıra gibi örün 31sıra: 1 sıradan tekrarlayın, ya da şemayı takip ederek örün ÖRNEK: 6 numaralı şişlerle ve geçmeli lastik ile 15 ilmek ve 17 sıra 10 santimetrelik bir kareye eşittir
YAPILIŞI - ARKA: 4 numaralı şişlerle 64 ilmek atın 4 sıra başlangıç örgüsü, 10 sıra
1 /1 lastik örün 6 numaralı şişlerle geçmeli lastiğe başlayın ve birinci sırada eşit aralıklarla 16 ilmek birden artırın Yanlardan 6 sırada bir 2 defa 1 ‘er ilmek artırın Bordürden itibaren 31 santimetrede yanlardan kol oyuğu için 2 sırada bir 2 defa 3 ilmek, 1 defa
2 ilmek eksiltin Koltuktan itibaren 17 santimetrede yanlardan omuzlar için 22′şer ilmek
eksiltin, ortadaki 24 ilmek ile 6 sıra daha örerek devam edin ve sonunda da ilmekleri bekletin
ÖN: 4 numaralı şişlerle 70 ilmek atın, 4 sıra başlangıç örgüsü, 10 sıra 1/1 lastik örün 6 numaralı şişlerle geçmeli lastik ve saç örgüsü örerek devam edinBirinci sırada eşit aralıklarla 38 ilmek artırın ve şu şekilde yerleştirme yapın 15 ilmek geçme lastik 2 ters, 24 ilmek saç örgüsü, 24 ilmek geçme lastik, 2ters, 24 ilmek saç örgüsü, 15 ilmek geçme lastik, 2 ters Bordürden itibaren 31 santimetrede, yanlardan kol oyuğu için, 2 sırada bir 2 defa 3 ilmek, 1 defa 2 ilmek kapatın Kol oyuğundan itibaren 17 cm sonra omuzlar için 33 ilmek kapatın, ortadaki 26 ilmeği bekletin
KOL: 4 numaralı şişlerle 36 ilmek atın 4 sıra başlangıç örgüsü, 10 sıra 1/1 lastik örün 6 numaralı şişlerle geçmeli lastik ve 1/2 lastik üzerine saç örgüsü ile birinci sırada eşit aralıklarla 34 ilmek artırarak şu şekilde devam edin: 21 ilmek geçmeli lastik, 2 ters, 24 ilmek saç örgüsü, 21 ilmek geçmeli lastik, 2 tersYânlardan 6 sırada bir 5′defa 1 ‘er ilmek artırın Bordürden itibaren 44 santimetrede bütün ilmekleri geçmeli lastik ile örün, ortadaki saç örgüsünden 11 ilmek eksiltin Aynı zamanda yanlardan da 2 sırada bir 2 defa 3 ilmek, 4 defa 1′ ilmek eksiltin 6 sıra düz devam edin Daha sonra yanlardan 16 ilmek eksiltin ve ortadaki 17 ilmek ile 13 santimetre devam edin İlmekleri bekletin HAZIRLANIŞI: 4 numaralı şişlerle yaka çevresinden 84 ilmek alın şu şekilde geçmeli lastik örün: 24 ilmeği arkadan 14 ilmeği sol koldan, ilk 3 ilmeği bekletin, 32 ilmeği önden ve 14 ilmeği sağ koldan, son 3 ilmeği bekletin Yakanın düz tarafı, bedenin ters tarafı olur Buna dikkat ederek örün 18 sıra düz ördükten sonra 6 numaralı şişlerle devam edin, 18 sıra daha örün 3 sıra başlangıç örgüsü yapın, ilmekleri bir defada kapatın Omuzları ve yakayı dikin Kollan kapatın Yanları dikin Kolları yerlerine takın

 Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !